پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع یک هزار زن افغان در اعتراض به خشونت علیه زنان

حدود یک هزار زن از ولایت‌های شمال‌شرقی افغانستان، در اعتراض به خشونت علیه زنان، در شهر قندوز تجمع کردند. این گردهمایی به همکاری فعالان زن، موسسه بریتایی آکسفام و ریاست امور زنان ولایت قندوز برگزار شد. شرکت کننده‌های این گردهمایی، نسبت به افزایش موارد خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کردند و آن‌را یکی از موانع اصلی در راه پیشرفت جامعه خواندند. این زنان خواهان محاکمه همهء عاملان خشونت شدند و هم‌چنین از وزارت معارف خواستند تا آموزش برای دختران را اجباری کند. گزارش احمد الهام خبرنگار بی بی سی در قندوز را بشنوید: