صدور مجدد کیفرخواست در آمریکا علیه دیپلمات هندی

حق نشر عکس AFP
Image caption خوبراگاد به رغم برخورداری از مصونیت دیپلماتیک بازداشت و تفتیش بدنی شده بود

دادگاهی در آمریکا دوباره علیه یک دیپلمات هندی اعلام اتهام کرده است.

دیوانی خوبراگاد در نیویورک به تقلب در درخواست روادید و بدرفتاری با خدمتکارش متهم شده است.

یک قاضی فدرال در آمریکا دو روز قبل اتهام های مشابه علیه خانم خوبراگاد را به خاطر برخورداری او از مصونیت دیپلماتیک نقض کرده بود.

خانم خوبراگاد در زمان بازداشت معاون سر کنسول هند در نیویورک بود.

اما بر اساس اعلام دفتر پریت بارارا، دادستان فدرال در نیویورک، حکم این قاضی دستگاه قضایی را از پیگرد مجدد خانم خوبراگاد منع نمی کند.

او در ماه دسامبر به ظن تخلف مربوط به درخواست روادید برای خدمتکارش و پرداخت دستمزد بسیار پایین‌تر از مبلغ قانونی بازداشت و تفتیش بدنی شد.

خانم خوبراگاد اتهام های وارد شده را رد می کند.

پس از صدور کیفرخواست علیه خانم خوبراگاد، دولت هند او را دهلی نو فراخواند.

بازداشت خانم خوبراگاد با تنش در روابط دیپلماتیک آمریکا و هند همراه بود.

مطالب مرتبط