پافشاری حزب کمونیست برای اصلاح قانون انتخابات پارلمانی

شبدال اف حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای شبدال اف گفت که باید گروپولی برای شرکت نامزد در انتخابات پارلمانی کاملا لغو شود

نمایندگان حزب کمونیست تاجیکستان طرح اصلاح قانون 'انتخابات مجلس عالی تاجیکستان' را برای بررسی به پارلمان کشور پیشنهاد کرده‌اند.

بنا به اطلاع دفتر مطبوعات پارلمان تاجیکستان، روز دوشنبه 17 مارس، شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان این طرح را برای بررسی به دولت تاجیکستان و کمیته‌های پارلمان ارسال کرده است.

شادی شبدال اف، رهبر حزب کمونیست و نماینده پارلمان تاجیکستان گفت، او و اسماعیل طلبک اف، نمایندگان این حزب در پارلمان، برای اصلاح قانون 'انتخابات مجلس عالی تاجیکستان' سه پیشنهاد کرده‌اند.

آقای شبدال اف گفت، اول، باید مبلغ دریافت حق شرکت در انتخابات برای نامزد در انتخابات پارلمانی کاملا لغو شود. زیرا بیشتر روشنفکران و دانشمندان که حقوق ناچیز دریافت می‌کنند، نمی‌توانند به دلیل مشکلات مالی در انتخابات پارلمانی شرکت کنند.

ضمنا، در طرح اصلاح قانون 'مجلس عالی تاجیکستان' که در اواخر ماه گذشته از سوی محمدعلی وطن اف، نماینده حزب حاکم خلق دموکرات پیشنهاد شده و در پارلمان تصویب شد، میزان مبلغ دریافت حق شرکت در انتخابات از 200 تا 100 حقوق حد اقل (از 8 هزار تا 4 هزار سامانی) کاهش یافته است.

نمایندگان حزب کمونیست، همچنین، پیشنهاد کرده‌اند که 51 درصد کورسیهای مجلس نمایندگان به نمایندگان از فهرست حزبی و 49 درصد به نمایندگان مستقل اختصاص یابد.

در قانون فعلی انتخابات پارلمانی تعداد نامزدها در فهرست حزبی از 22 نفر تا 28 نفر افزایش یافته و در مجموع 45 درصد کورسیهای پارلمان تاجیکستان را تشکیل می‌دهند.

رهبر حزب کمونیست گفت، باید نمایندگان احزاب سیاسی در مرکزهای ری گیری در انتخابات حضور داشته باشند، زیرا در این مرکزها شمارش رایها صورت گرفته و پروتوکول تهیه می‌شود.

ضمنا، محی‌الدین کبیری و سعیدعمر حسینی، نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان کشور، نیز در اوایل سال جاری طرح ویژه اصلاح قانون انتخابات پارلمانی را با پیشنهادات مشابه به مجلس نمایندگان ارائه کردند.

با توجه به آن که بیش از 80 درصد مجلس نمایندگان تاجیکستان نمایندگان حزب خلق دموکرات به رهبری امامعلی رحمان، رئیس جمهور، هستند، و احزاب کمونیست، نهضت اسلامی، کشاورزی و اصلاحات اقتصادی هر کدام دونفری نماینده دارند، کارشناسان در پذیرفته شدن طرحهای دیگر احزاب کمونیست و نهضت اسلامی برای اصلاح قانون 'انتخابات مجلس عالی تاجیکستان' ابراز تردید می‌کنند.

مطالب مرتبط