جوانان معترض اسپانیایی در مادرید به پلیس حمله کردند

حق نشر عکس BBC World Service

اعتراضات خیابانی دهها هزار نفر به سیاستهای ریاضتی دولت اسپانیا در مادرید، پایتخت آن کشور، به خشونت کشیده شد.

دهها جوان در این اعتراضات اشیاء مختلفی به سمت پلیس پرتاب کردند و پلیس در نتیجه آن به راهپیمایان حمله کرد.

چندین مامور پلیس مجروح شدند و در پی آن تعدادی از معترضان بازداشت شدند.

معترضان به دلیل افزایش بیکاری، فقر و فساد دولتی در نتیجه اعمال سیاستهای ریاضتی از سوی دولت به خیابانها آمده بودند.

آنها خواستار بهبود و افزایش بودجه های بهداشت عمومی و آموزشی بودند و از دولت خواستند که بازپرداخت بدهی های خارجی خود را متوقف کند.

معترضان که از نقاط مختلف اسپانیا در مادرید جمع شده بودند اعتراض خود را 'راهپیمایی شرف و حیثیت' نامیدند چون به گفته آنان سیاستهای دولت حیثیت و شرف مردم را از آنها می گیرد.

آنها می گویند کاهش بودجه های بخش عمومی، بخصوص بودجه های بهداشتی و آموزشی، ضربات جبران ناپذیری به اسپانیا وارد می کند.

با این که اسپانیا در پایان سال گذشته میلادی از رکود اقتصادی خارج شد، بیکاری در آن کشور شدیدا افزایش یافته است.

دولت راستگرای ماریانو راخوی، نخست وزیر، پس از کسب قدرت با تغییر مقررات کار هزینه های اخراج نیروی کار را برای کارفریان کاهش داده است.

مطالب مرتبط