کوبا قانون تسهیل سرمایه گذاری خارجی تصویب کرد

حق نشر عکس Getty
Image caption اقتصاد کوبا در سالهای اخیر از رشد سریعی برخوردار نبوده است

نمایندگان مجلس کوبا به اتفاق آراء قانونی را تصویب کرده اند که سرمایه گذاری خارجی را در آن کشور تسهیل می کند.

قانون جدید نرخ مالیات بر سود را از ٣٠ درصد به ١٥ درصد کاهش می دهد و همچنین سرمایه گذاران را به مدت هشت سال از پرداخت مالیات معاف می کند.

کوبا از سال ١٩٩٥ پذیرای سرمایه خارجی بوده است و قانون جدید تلاشی دیگر از سوی دولت رائول کاسترو، رییس جمهور، برای احیای اقتصاد آن کشور است.

اقتصاد کوبا در سالهای اخیر از رشد سریعی برخوردار نبوده و سرمایه گذاری خارجی در آن کشور هم کاهش یافته است.

سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ٢.٧ درصد بوده در حالی که هدف دولت برای آن سال هفت درصد رشد نسبت به سال قبل بوده است.

اقتصاد کوبا تا حدود زیادی متمرکز و ناکارآمد است اما پانصد هزار شهروند آن کشور اینک مجوز تاسیس شرکتهای خصوصی کوچک دریافت کرده اند.

دولت کوبا که پیشنویس قانون را برای تصویب به مجلس برده بود تاکید دارد که دولت، کوبا را به سرمایه گذاران خارجی نمی فروشد.

دولت می گوید هدف این قانون تضمین رشد و توسعه کوبا به عنوان یک دولت سوسیالیست بوده است.

قانون سه ماه دیگر لازم الاجرا خواهد شد و به موجب آن:

  • سرمایه گذاران خارجی با شرکتهای دولتی و خصوصی کوبایی سرمایه گذاری مشترک خواهند کرد
  • روند تایید سرمایه گذاریهای خارجی سریعتر خواهد شد
  • سرمایه های خارجی مورد حمایت حقوقی قرار خواهند گرفت

با این حال، به دلیل تحریم کوبا توسط آمریکا، تحریمی که پنجاه سال ادامه دارشته است، جامعه بزرگ کوبایی های مقیم آمریکا قادر به سرمایه گذاری در کوبا نخواهند بود.

مطالب مرتبط