آندره کیسکا برنده انتخابات ریاست جمهوری اسلوواکی شد

حق نشر عکس a

آندره کیسکا، بازرگانی بدون تجربه پیشین سیاسی، برنده انتخابات ریاست جمهوری اسلوواکی شده است.

او در دور دوم انتخابات با کسب حدود ٦٠ درصد آرا بر رابرت فیکو، نخست وزیر کنونی از حزب سوسیال دموکرات، پیشی گرفت.

آقای کیسکا می گوید که هدفش مبارزه با فساد و ایجاد دولتی کارآمدتر است.

جناح راست اسلوواکی برای مدتهای طولانی درگیر اتهامات فساد سیاسی بوده است و آقای کیسکا از موقعیت خود به عنوان شخصی که تازه پا به عرصه سیاست گذاشته و درگیر فساد نبوده است به خوبی استفاده کرده است.

پیروزی او سبب خواهد شد که سوسیال دموکراتها که حزب چپ میانه هستند، تنها پارلمان اسلوواکی را تحت کنترل داشته باشند.

رابرت فیکو از سال ٢٠١٢ تا کنون نخست وزیر اسلوواکی بوده است. در آن سال سوسیال دموکراتها اکثریت مطلق آراء را در انتخابات پارلمانی به دست آوردند.

فرانسول اولاند، رییس جمهور فرانسه و مارتین شولز، رییس پارلمان اروپا، که هر دو چپگرا هستند از آقای فیکو در اسوواکی حمایت می کردند.

آندره کیسکا در روز ۱۵ ژوئن سوگند خواهد خورد. ایوان گاسپاروویچ، رییس جمهور فعلی، که او نیز چپگرا است، تا آن تاریخ در قدرت باقی خواهد ماند.