فوران آتشفشانی در اکوادور و ستون ۱۰ کیلومتری دود

حق نشر عکس BBC World Service

فوران آتشفشانی در جنوب اکوادور ستونی از دود به هوا فرستاد که ارتفاع آن ۱۰ کیلومتر تخمین زده‌ می‌شود.

فوران این آتشفشان در روز جمعه تنها ۵ دقیقه به طول انجامید.

این آتشفشان از سال ۱۹۹۹ فعال بوده و به ویژه فعالیتش در دو ماهه اخیر تشدید شده است.