آیا صلاحیت نامزد شدن در انتخابات هند را دارید؟

مردم ۱۴ ایالت در هند روز پنج‌شنبه دهم آوریل، پای صندوق‌های رای می‌روند تا در یکی از مهم‌ترین روزهای این انتخابات پارلمانی رای دهند. انتخابات هند که بزرگ‌ترین انتخابات جهان شناخته می‎شود، از دوشنبه ۱۸ فروردین، ۷ مارس آغاز شده است و بیش از یک ماه ادامه دارد. با پاسخ دادن به چند سئوال زیر، ببینید آیا شانس نامزد شدن در این انتخابات را می داشتید یا خیر؟