اداره حقوق بشر: دادگاههای تاجیکستان استقلال کافی از دولت ندارند

دادگاه حق نشر عکس BBC World Service
Image caption در چند سال اخیر در تاجیکستان موضوع عدالت دادگاهی به موضوع داغی تبدیل شده است

تاجیکستان در اصلاحات سیستم قضایی به پیشرفتهایی دست یافته، ولی این اصلاحات استقلال کافی دادگاهها را تأمین نکرده است.

این مطلب در پژوهش تازه اداره حقوق بشر در تاجیکستان درباره نتایج این اصلاحات و دورنمای بهتر ساختن فضای حقوقی مطرح شده است.

در این گزارش از جمله ادعا شده که فعالیت شورای عدلیه مخالف با قانون اساسی کشور است، زیرا قوانین تاجیکستان مداخله دولت در فعالیت قاضی و دادرسها را ممنوع اعلام کرده است.

از سوی دیگر، پیشنهاد شده است که دادگاه نظامی از سیتره وزارت دفاع تاجیکستان بیرون برده شود. مؤلفان این گزارش معتقدند که تنها از این راه می‌توان استقلال قاضیها را تامین کرد.

همچنین، اداره حقوق بشر در گزارش خود می‌گوید که سپس اصلاحات قوه قضاییه از اصلاحات حقوقی در تاجیکستان جدا کرده شود.

در مورد اصلاحات دادگاهی پیشنهاد شده است که در قوانین کشور باید شرایط بدون دادگاه حل و فصل کردن اختلافات میان شهروندان و نهادهای دولتی فراهم کرده شود.

در رابطه با نحوه انتساب و تعیین قضات کشور ملفان مطلب پیشنهاد کرده‌اند، که تأثیر رئیس شورای عدلیه در این روند کاهش داده شود و شفافیت امتحان قضات بیشتر تمین شود. از جمله، موضوع انتساب قاضی باید از سوی جامعه قضات صورت بگیرد.

اداره حقوق بشر همچنین پیشنهاد کرده که در برنامه جدید اصلاحات قوه قضایه شورای عدلیه باید از ساختار دولتی بیرون آورده شود.

از سوی دیگر، اصلاحات سیستم قضایی تاجیکستان مشکل تأخیر در بررسی پرونده‌ها و فعالیت بیش از معیار قاضی را نتوانسته است حل کند. به این دلیل مولفان پیشنهاد کرده‌اند که در برنامه جدید این نکته‌ها باید مشخصا تاکید شود.

همزمان پیشنهاد شده است که دادگاهها سایتهای اینترنتی خود را باید راه‌اندازی کنند، تا دسترسی مردم به اسناد دادگاهی آسان شود. همچنین وابستگی دادگاهها به شورای عدلیه و دادگاه عالی باید از بین برده شود.

در مورد فعالیت "اجراچی" (مامور اجرای احکام) حکم دادگاهها، اداره حقوق بشر پیشنهاد کرده که حقوق یا معاش این افراد باید به طور قابل ملاحظه‌ای بالا برده شود. زیرا ساکنان نمی‌توانند طول ماهها اجرای حکم دادگاه را منتظر شوند.

یک بخش این پژوهش به موضوع فعالیت وکلای مدافع ربط دارد. مؤلفان نوشته‌اند که قوانین کشور استقلال وکلای مدافع را ضمانت داده است.

اما در تاجیکستان وکلای مدافع باید اعضای شورای وکلا باشند. این شورا در ساختار وزارت عدلیه تاسیس شده و یکی از معاونان وزیر رهبر این شورا است.

گزارشگران از این نکته انتقاد کرده و می‌گویند همه قوانین کشور که به فعالیت وکیلان مدافع مربوط هستند، باید با موازن بین‌المللی سازگار کرده شوند.