سازمان ملل متحد :خشکسالی جان میلیون‌ها نفراز سوری‌ها را تهدید می‌کند

حق نشر عکس AP
Image caption "علاوه بردرگیری‌های جاری احتمالا بسیاری دیگر از قحطی و خشکسالی از سوریه خواهند گریخت"

سازمان ملل هشدار داده است که خشکسالی در سوریه جان میلیون‌ها تن از ساکنان این کشور را تهدید می‌کند.

به گفته برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به دلیل بارش کم انتظار می‌رود که محصول گندم سوریه امسال با کمبود بی‌سابقه‌ای مواجه شود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از برنامه جهانی غذا گزارش می‌دهد که ماه گذشته در مناطق جنگ زده سوریه به چهار میلیون نفر کمک‌های غذایی رسانده است اما حال مجبور است که بسته‌های غذایی را به یک پنجم این میزان کاهش دهد.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که علاوه بر کمبود بودجه به دلیل نرسیدن پول از جانب کشورهای کمک کننده،جنگ شرایط بسیار سختی را برای ارسال کمک های غذایی به وجود آورده است.

به گفته مهند هادی، هماهنگ کننده کمک‌های برنامه جهانی غذا به سوریه، ۹ میلیون تن از مردم سوریه به کمک های غذایی نیاز دارند.

وی ابراز نگرانی کرد که اگر بارش باران هم چنان به میزان کم ادامه پیدا کند جان میلیون‌ها نفر به خطر بیافتد.

در خشکسالی به غیر از تلف شدن احشام و خشک شدن کشتزارها، منابع آبی نیز از بین می روند و انواع بیماری ها نیز فراگیر می‌شوند.

آخرین بار در سال ۲۰۰۸ و سه سال قبل از شروع جنگ در سوریه این کشور با بدترین خشکسالی طی چهل سال گذشته روبرو شد.

سازمان ملل متحد هم چنین پیش‌بینی کرده است که علاوه بردرگیری های جاری احتمالا بسیاری دیگر به دلیل قحطی و خشکسالی از سوریه خواهند گریخت.

مطالب مرتبط