آغاز محاکمه سیف الاسلام پسر معمرقذافی رهبر پیشین لیبی

حق نشر عکس Reuters

محاکمه سیف الاسلام، پسر معمرقذافی رهبرپیشین لیبی آغاز شده است.

سیف الاسلام متهم به فساد و جنایات جنگی در جریان نا آرامیهایی است که در نهایت منجر به سقوط دیکتاتور سابق لیبی شد

شمار دیگری از مقامات ارشد رژیم معمر قذافی منجمله عبدالله السنوسی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و امنیت لیبی و بغدادی محمودی،نخست وزیر پیشین نیز تحت محاکمه قرار دارند.

سیف الاسلام قذافی به اتهام جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه کیفری بین المللی هم تحت پیگرد قراردارد. این دادگاه از مقامات لیبی تقاضای استرداد سیف الاسلام را کرده بود.

اما دولت لیبی به درخواست دادگاه کیفری بین المللی پاسخ مثبت نداد و گفت که دادگاه‌های این کشور صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را دارند و او باید در کشو رخود محاکمه شود.

سیف الاسلام بعنوان دومین چهره با نفوذ لیبی بعد از پدرش، معمرقذافی، شناخته می شد و از زمان تصرف طرابلس به وسیله مخالفان پدرش، در اختفا به سر می برد.

سرهنگ معمر قذافی و دیگر پسرش، معتصم، بیستم اکتبر در شهر سرت به چنگ مخالفان افتادند و به قتل رسیدند.

سیف الاسلام ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ بازداشت شد و در شهر زنتان زندانی بود.

در صورت مجرم شناخته شدن در لیبی، سیف الاسلام قذافی ممکن است به اعدام محکوم شود.