'دو طرف درگیری در سوریه مرتکب شکنجه می شوند'

بدرفتاری در سوریه

یک گزارش تازه سازمان ملل متحد می گوید که طرفین درگیر در جنگ داخلی سوریه به طور گسترده به شکنجه و بدرفتاری با مخالفان خود دست می زنند.

ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان متحد، رواج شکنجه در جنگ داخلی سوریه را از مصادیق جنایات جنگی دانسته و از طرفین درگیر خواسته است که آن را متوقف کنند.

گزارش تازه سازمان ملل متحد بر اساس شهادت ۳۸ نفر که می گویند در زندان های دولتی یا توسط گروه های مخالف حکومت شکنجه شده اند، تدوین شده است.

بنا بر این گزارش، شکنجه بازداشتی ها در سوریه سیستماتیک و گسترده است.

یک دانشجوی ۳۰ ساله به بازرسان سازمان ملل گفته است که در سال ۲۰۱۲ میلادی در مرکز اطلاعاتی نیروی هوایی ارتش به شدت کتک خورده و با انبر ناخن دو تا از انگشت های پای او کشیده شده.

یک دختر ۲۶ ساله نیز گفته است که در زندان به او تجاوز جنسی شده است و بازجویان چند دندانش را با انبر کشیدند.

بنا بر این گزارش، در بسیاری از زندان های دولتی نگهبانان در مراسمی تحت عنوان "جشن خوشامدگویی" به ضرب و جرح شدید زندانیان تازه وارد دست می زنند.

بازرسان سازمان ملل متحد همچنین گفته اند که گروه های مخالف حکومت از جمله گروه اسلامگرای جبهه نصرت نیز به بدرفتاری با مخالفان خود و شماری از بازداشتی ها می پردازند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان متحد با محکوم کردن پدیده رایج شکنجه در جنگ داخلی سوریه، آن را از مصادیق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت خوانده است.

مطالب مرتبط