چین چه نگاهی به اتحادیه اروپا دارد؟

حق نشر عکس BBC World Service

اگر شما بتوانید جواز ورود به داخل ساختمان کمیسیون اروپایی در بروکسل را بگیرید، توصیه می کنم که در طبقه دوازدهم این ساختمان دنبال اطاق ملاقات های خصوصی میشل بارنیه، مسئول بازار و خدمات داخلی اتحادیه اروپا، بگردید.

آقای بارنیه، نقشه جهان را بر روی دیوار اطاق خود آویخته است. یک نقشه چینی از جهان. نقشه ای که اقیانوس آرام در مرکز آن قرار دارد و به نظر می رسد قاره اروپا که در ساحل دوری قرار گرفته، تقریبا در حال بیرون افتادن از سمت چپ نقشه است.

آقای بارنیه، این نقشه را برای این نگاه داشته تا به خود یادآوری کند که در اقتصاد جهانی امروز، کشورهای اروپایی تنها در صورتی که یکپارچه باشند، دوام خواهند آورد.

چین، مهم است و حتی اهمیت حیاتی دارد. به همین دلیل از رئیس جمهوری چین که اخیرا پس از یک دیدار طولانی از آلمان، فرانسه، هلند و بلژیک، به کشورش بازگشت، در طول سفر استقبال زیادی شد.

ولی آقای بارنیه معتقد است اگر تمام کشورهای اروپایی بخشی از یک بلوک بزرگ و مهم نباشند، معامله با چین به نحوی که منافع آنان در نظر گرفته شود، کار دشواری خواهد بود.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption نقشه چینی‌ها از جهان

در حالی که برگزاری انتخابات اتحادیه اروپا در ماه مه نزدیک می شود، کسانی که طرفدار بقای اتحادیه هستند، از این استدلال به شدت دفاع می کنند.

طرفداران اتحادیه اروپا می گویند چین در حال حاضر باید با بزرگ ترین بلوک تجاری دنیا معامله کند و می پرسند اگر پیوندهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا با یکدیگر سست شود، آیا توجه پکن به غرب که مجموعه ای از کشورهایی خواهد بود که به طور فزاینده ای در حال دور شدن از یک دیگرند، ادامه خواهد داشت؟

و به خصوص آیا چین به بریتانیای کبیر که در نقشه چینی ها نقطه دورتری در غرب و یک صخره بزرگ دور افتاده بیرون آمده از آب است، نگاه خواهد کرد؟

مطالب مرتبط