پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه سرنوشتی در انتظار پرویز مشرف است؟

محاکمه پرویز مشرف، رهبر نظامی سابق پاکستان به اتهام خیانت، ادامه دارد. آقای مشرف متهم است که قانون اساسی پاکستان را در سال ۲۰۰۷ تغییر داده و خلاف قانون ،قضات را برکنار کرده است. خود آقای مشرف می گوید که هیچ خیانتی علیه کشورش مرتکب نه شده و در تصمیم گیری هایش دیگران نیز سهم داشتند که باید به گفته وی آنها نیز محاکمه شوند.عده ای می گویند ممکن است ارتش و یا کشورهای حامی آقای مشرف برای نجات او اقدام کنند.ببرک احساس در بحث هفته این موضوع را با حمیدرضا زیدی روزنامه نگار پاکستانی، احمد سعیدی دیپلومات سابق افغان در پاکستان و محمد وزیری از بخش فارسی بی بی در لندن بررسی کرده است.