امکان تغییر برنامه امتحانی مدارس بریتانیا در ماه رمضان

حق نشر عکس PA

با توجه به همزمانی امتحانات دوره دبیرستانی بریتانیا با ماه رمضان، معلمان در این کشور برای رفاه حال دانش‌آموزان خواستار تغییر در زمان و نحوه برگزاری امتحانات شدند.

انجمن صنفی آموزگاران و اساتید بریتانیا می‌گوید روزه‌داری دانش آموزان مسلمانی که از طلوع تا غروب آفتاب مجاز به خوردن و آشامیدن نیستند می‌تواند بر نتایج امتحانات آنان به شدت تاثیر بگذارد.

در حال حاضر گفت و گو برای یافتن راهکاری به منظور کمک به دانش آموزان مسلمان ادامه دارد.

از جمله راه‌هایی که توصیه شده، کم شدن تعداد امتحانات برنامه‌ریزی شده برای یک روز و برگزاری امتحان درس‌های دشوار مانند انگلیسی و ریاضیات در ساعات صبح و هنگامی است که دانش آموزان روزه دار توان تمرکز بیشتری برای پاسخ گویی به سئوالات دارند.

عبدول چودری، عضو شورای مسلمانان بریتانیا با اشاره به اینکه هر فرد ۱۶ ساله‌ مسلمانی که توانایی روزه گرفتن دارد از نظر شرعی موظف به روزه داری است، گفت که این قاعده شامل دانش آموزان مسلمانی هم می‌شود که باید امتحانات دوران دبیرستان را در همین ماه بگذرانند.

آقای چودری همچنین گفته است که روزه داشتن دانش آموزی که بدون خوردن آب و غذا در جلسه امتحان حاضر می‌شود قطعا بر نتیجه امتحان او تاثیر می‌گذارد.

مایکل ترنر، رئیس شورای تنظیم امتحانات نهایی دبیرستان گفته است: "ما در حال مشاوره برای تدوین جدول زمانی مناسبی برای امتحانات سال ۲۰۱۵ هستیم."