پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عربستان بلندترین آسمانخراش دنیارامیسازد

کار اعمارمرتفع ترین ساختمان دنیا هفته آینده در شهر جده پایتخت عربستان سعودی آغاز می شود.اسم این ساختمان ''برج المملكة ''خواهد بود. این ساختمان یک کیلومتر ارتفاع خواهد داشت دوصد متر بلند تر از ''برج خلیفه'' در دوبی. انتظار میرود کار ساختمان این برج پنج سال به طول انجامد و یک اعشاریه دو میلیادر دالر نیز خرچ خواهد داشت. جانت باری خبرنگار بی بی سی گزارشی در این مورد دارد: