خطر سو استفاده اسلامگرایان از منابع مالی خیریه های بریتانیا

حق نشر عکس AP
Image caption ویلیام شوکراس نگران سو استفاده اسلامگرایان از منابع مالی نهادهای خیریه است

کمیسیون امور خیریه بریتانیا گفته است که افراطگرایی اسلامی بزرگترین خطری است که نهادهای خیریه را در این کشور تهدید می کند.

کمیسیون امور خیریه نهادی است که از سوی دولت بریتانیا مسوولیت نظارت بر صحت عملکرد سازمانهای خیریه را بر عهده دارد.

ویلیام شوکراس، رییس این کمیسیون گفته است که فرستادن پول به گروههای مختلف مخالف دولت در سوریه توسط سازمانهای خیریه بریتانیایی، منع خواهد شد.

او همچنین از نخست وزیر بریتانیا خواسته است که افرادی که به دلیل فعالیتهای تروریستی محکوم شده اند از تاسیس سازمانهای خیریه منع شوند.

طبق قوانین و مقررات فعلی بریتانیا، افرادی که به دلیل پولشویی و یا تروریسم محکوم شده اند از تاسیس سازمان خیریه و یا عضویت در هیات امنای نهادهای خیریه منع نشده اند.

کمیسیون امور خیریه در حال حاضر در حال تحقیق در خصوص تعدادی انجمن خیریه است که برای سوریه پول جمع آوری می کنند.

این کمیسیون نگران است که پولهای جمع آوری شده به جای صرف شدن برای کمک به مردم، در راستای تامین فعالیتهای تروریستی گروههای افراطی خرج شود.

آقای شوکراس گفته است که مسئله سو استفاده از سازمانهای خیریه توسط گروههای اسلامگرای افراطی یکی از مشکلات رو به رشد است.

او خواستار قدرتهای بیشتر برای مقابله با سو استفاده و سو مدیریت در انجمنهای خیریه شده است.