پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کالسکه چی های نیویورک نگران از بیکاری

حدود صد و شصت سال است که کالسکه و اسب بخش ثابتی از جذابیت های توریستی پارک مرکزی شهر نیویورک در آمریکا بوده است. اما شهردار تازه نیویورک گفته می خواهد استفاده از این کالسکه ها را ممنوع کنند، چون به اعتقاد او اسبها سزاوار ناملایمتهای خیابانهای نیویورک نیستند. مدافعان حقوق حیوانات حالا مدافع شهردار شده اند و کالسکه چی های نگران از بیکاری، مخالف او.

نیک برایانت گزارش می دهد.