بازگشت هزاران نفر از اهالی حمص به خانه‌های ویرانه خود

در پی خروج شورشیان از مناطق تحت کنترل خود در شهر حمص، بعضی از ساکنین این مناطق به خانه‌هایشان باز گشته‌اند.

شبکه تلویزیونی دولتی سوریه تصاویری از هزاران نفر را نشان داد که در میان ویرانه های خانه‌های خود به دنبال لوازم و اموالی که احتمالا باقی مانده بود، می‌گشتند.

شورشیان پس از ماه‌های طولانی که در محلاتی از شهرقدیم حمص موضع گرفته و در محاصره نیروهای دولتی بودند، سرانجام با برقراری آتش بس موافقت کردند.

در سه سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد، حمص صحنه برخی از شدیدترین درگیری‌ها بوده است.

گفته می‌شود که سیاست بعضی از افسران ارتش سوریه که "تسلیم یا مرگ در اثر گرسنگی" نام گرفته است سرانجام موفق به بیرون راندن شورشیان از این محلات شد.

دولت سوریه قول داده است که هرچه زودتر به بازسازی مناطق ویران شده بپردازد.

اما به گفته یکی از فعالان مخالف دولت سوریه در حمص اکثر کسانی که به محلات قدیمی شهر بازگشته‌اند از اقلیت مسیحی هستند و اکثر مردم این شهر خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره کشورهای دیگر شده‌اند.

مطالب مرتبط