پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همه‌پرسی خودمختاری در شرق اوکراین یا دوپاره شدن یک ملت

حق نشر عکس Getty

جدایی‌خواهان روس‌تبار در شرق اوکراین در حال برگزاری همه‌پرسی‌ در مورد خودمختاری مناطق‌شان هستند.

دولت اوکراین از مردم شرق کشور خواسته در این همه پرسی شرکت نکنند. همه پرسی که طرفداران روسیه ترتیب داده اند و جامعه بین‌الملل آن را غیرقانونی خوانده است.

رییس جمهوری موقت اوکراین هشدار داده که گام برداشتن در این مسیر به معنی قدم گذاشتن به یک دنیای تاریک و ویرانی اقتصاد است.

داریوش رجبیان در گزارشی که از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‎‌سی پخش شد به بررسی این موضوع پرداخته است.