ابو حمزه در نیویورک مجرم شناخته شد

ابو حمزه حق نشر عکس Reuters
Image caption ابو حمزه از جمله به تلاش برای ایجاد یک اردوگاه برای آموزش تروریست ها در اورگان متهم بود

روحانی تندرو مسلمان ابو حمزه در ارتباط با حمایت از تروریسم در دادگاهی در آمریکا مجرم شناخته شده است.

اتهام او توطئه برای کمک به سازمان هایی مانند القاعده بود.

دادستان ها در نیویورک گفتند که ابو حمزه – که نام رسمی او مصطفی کامل مصطفی است – به ربوده شدن ۱۶ جهانگرد در یمن در سال ۱۹۹۸ کمک کرد و تلاش داشت در ایالت اورگان آمریکا یک اردوگاه آموزشی برای تروریست ها درست کند.

این روحانی ۵۶ ساله اتهامات را رد کرده است.

'آموزش دهنده تروریست ها'

حق نشر عکس AP
Image caption ابوحمزه به خاطر خطبه های آتشین در کنار مسجد فینزبری پارک در بریتانیا مشهور شد

آقای ابو حمزه که واعظ بود به خاطر خطبه های آتشین در کنار مسجد فینزبری پارک در بریتانیا مشهور شد.

او در یکی از آن موعظه ها از هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر ستایش کرد.

او پس از تحمل هفت سال حبس به جرم تحریک قتل و نفرت نژادی در بریتانیا در سال ۲۰۱۲ به آمریکا مسترد شد.

در نیویورک هیات منصفه ای شامل هشت مرد و چهار زن به اتفاق او را در همه ۱۱ مورد اتهام تروریستی گناهکار شناخت.

پریت بهارارا دادستان عمومی در مانهاتان نیویورک گفت: "متهم مجرم شناخته شد، نه به خاطر گفته هایش، بلکه به خاطر کرده هایش."

او اضافه کرد: "ابو حمزه فقط موعظه گر ایمان دینی نبود، بلکه آموزش دهنده تروریست ها بود."

در جریان محاکمه ابو حمزه ادعا کرده بود که به سازمان امنیتی بریتانیا (ام آی ۵) کمک کرده است.

مجازات او قرار است روز ۹ سپتامبر تعیین شود و ممکن است حبس ابد بگیرد.

مطالب مرتبط