شرکت نفتی رپسول با ٥ میلیارد دلار غرامت از آرژانتین خارج شد

حق نشر عکس AFP

شرکت نفتی اسپانیایی رپسول گفته است که به حضور خود در آرژانتین پایان داده است.

دولت آرژانتین دو سال پیش تمامی داراییهای شرکت رپسول در آن کشور را توقیف کرده بود.

پارلمان آرژانتین ماه گذشته با پرداخت پنج میلیارد دلار به رپسول بابت مصادره و ملی کردن سهام رپسول در شرکت نفتی آرژانتینی YPF موافقت کرد.

این شرکت اسپانیایی اینک گفته است که تمامی اوراق قرضه ای را که برای جبران خسارت مالی دریافت کرده بود فروخته است.

کریستینا فرناندز، رییس جمهور آرژانتین، شرکت رپسول را به عدم سرمایه گذاری در تولید نفت در آن کشور متهم کرده بود.

پیش از مصادره شدن دارایی های آن شرکت در آوریل سال ٢٠١٢ رپسول بیش از ٥٠ درصد سهام YPF شرکت را در اختیار داشت.

رپسول ارزش سهام خود را ابتدا بیش از ١٠ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود ولی بعدا به گرفتن نیمی از آن مبلغ رضایت داد.

شرکت YPF که در سال ١٩٩٣ به بخش خصوصی واگذار شده بود، حدود یک سوم نفت و یک چهارم گاز آرژانتین را تولید می کند.

خانم فرناندز گفته است که رپسول از زمانی که اکثریت سهام YPF را در دهه ١٩٩٠ به دست آورد به جای سرمایه گذاری برای تولید نفت و گاز برای تامین تقاضای داخلی، اموال و دارایی های آن شرکت را نابود کرده است.

آرژانتین در سال ٢٠١٠، برای اولین بار پس از خصوصی کردن YPF ناچار به وارد کردن سوخت برای تامین نیاز داخلی شده بود.

مطالب مرتبط