آغاز رای گیری برای پارلمان اتحادیه اروپا در ٢١ کشور اروپایی

حق نشر عکس Getty

مردم ٢١ کشور از ٢٨ کشور عضو اتحادیه اروپا امروز (یکشنبه) برای انتخاب نمایندگان خود در پارلمان این اتحادیه به صندوقهای رای می روند.

انتخابات در هفت کشور دیگر از جمله بریتانیا، هلند و ایرلند در چند روز گذشته برگزار شده است.

شمارش آرا در همه کشورها امروز آغاز می شود و اولین نتایج امشب اعلام خواهد شد.

پارلمان اتحادیه اروپا ٧٦٦ کرسی دارد که به نسبت جمعیت میان کشورهای عضو توزیع می شوند.

با افزایش قدرتها و اختیارات پارلمان اروپا، رای گیری اخیر بر زندگی ٥٠٠ میلیون نفر شهروند اتحادیه تاثیر به سزایی خواهد داشت.

در بریتانیا انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گذشته همزمان با انتخابات شوراهای محلی انجام گرفت.

انتظار می رود که حزب استقلال بریتانیا، که خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا است؛ و حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، بیشترین کرسی های بریتانیا را در این انتخابات کسب کنند.

دولت فعلی گفته است که اگر در انتخابات عمومی سال آینده پیروز شود، همه پرسی ادامه حضور یا خروج از اتحادیه اروپا را در سال ٢٠١٧ برگزار خواهد کرد.

مطالب مرتبط