چرا حزب استقلال بریتانیا در انتخابات پیروز شد؟

تحلیلگران، پیروزی‌های حزب استقلال بریتانیا در انتخابات محلی انگلستان و انتخابات پارلمان اروپا را یک زمین لرزه بزرگ در عرصه سیاست این کشور و تغییر سلیقه بخشی از رای دهندگان توصیف کرده‌اند. اما گذشته از به کاربردن استعاره زمین لرزه، دلایل این موفقیت از نگاه رهبران خود این حزب و احزاب رقیب چیست؟

تاثیر شخصیت نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال بریتانیا

حق نشر عکس BBC World Service

نایجل فاراژ به نسبت سایر رهبران سیاسی بریتانیا وجهه متفاوتی دارد. نحوه صحبت کردن و رفتارش به مردم عادی نزدیک است و از قید و بندها و عادات مرسوم در بین سیاستمداران احزاب اصلی کشور تبعیت نمی کند. به اعتقاد برخی، همین عامل یکی از دلایل موفقیت حزب استقلال بریتانیا است و احزاب دیگر نیز اگر می خواهند آرای خود را از دست ندهند باید از نایجل فاراژ بیاموزند.

به عنوان مثال تحلیلگر روزنامه دیلی تلگراف می نویسد:" اگر دیگران هم مثل انسان حرف بزنند و رفتار کنند به آنها کمک خواهد کرد." و یا لین فدرستون از حزب لیبرال دموکرات بریتانیا اذعان می کند:"همه ما سیاستمداران در حرفها و رفتار خود آنقدر مراقب رعایت شعارهای سیاسی هستیم که به نظر می رسد بخشی از انسانیت خود را از دست داده ایم." و صادق خان از سیاستمداران حزب کارگر بریتانیا هم می گوید:"ظاهر همه ما، نحوه رفتار و صحبت کردن همه ما و حتی سیاست های همه ما شبیه یکدیگر است."

تشدید مخالفت با مهاجرت

تحلیلگر روزنامه گاردین می نویسد که شعارها و سیاست های حزب استقلال بریتانیا بسیار ساده و در نتیجه برای مردم قابل فهم هستند. اما یکی از سیاست های کاملا مشخص این حزب مقابله با مهاجرت به بریتانیا است.

حق نشر عکس BBC World Service

طبق نظرسنجی موسسه رسمی نظرسنجی در بریتانیا حدود ۵۴ درصد از مردم این کشور معتقدند که مهاجرت از کشورهایی نظیر رومانی و بلغارستان برای بریتانیا "زیانبار" خواهد بود. مخالفت صریح نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال بریتانیا با سیاست های درهای باز برای پذیرش مهاجر از اروپا یک موضع گیری سیاسی ساده و برای مردم قابل فهم است.

ایو کوپر از سیاستمداران حزب کارگر بریتانیا به بی بی سی گفت که موضوع مهاجرت برای مردم بریتانیا بسیار مهم شده و این حزب در تبلیغات خود باید اهمیت بیشتری برای این موضوع قایل شود.

مخالفت با اتحادیه اروپا

حق نشر عکس BBC World Service

با توجه به اینکه آزادی و گردش بدون محدودیت نیروی کار در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک حق و قانون رسمی این اتحادیه است، حزب استقلال بریتانیا در مخالفت با این سیاست طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.

طبق نظرسنجی هایی که توسط موسسه رسمی نظرسنجی بریتانیا انجام شده است، مردم این کشور به غیر از موضوع مقابله با مهاجرت و مخالفت با اتحادیه اروپا هیچ یک از سیاست های دیگر حزب استقلال بریتانیا را نمی شناسند. این نظر سنجی نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد از مردم کشور از سیاست های این حزب اطلاعی ندارند.

نایجل فاراژ رهبر این حزب می گوید که عدم پذیرش یک رفراندوم برای تصمیم گیری بر سر باقی ماندن و یا خروج از اتحادیه اروپا نقطه ضعف اصلی احزاب دیگر بریتانیا و دلیل اصلی جذب آرای آنها بوده است.

یکی از نمایندگان حزب محافظه کار که در انتخابات محلی اخیر از حزب استقلال بریتانیا شکست خورده است به بی بی سی گفت:"دیوید کامرون نخست وزیر و اعضای دولت او واقعا نتوانسته اند نظر رای دهندگان حزب محافظه کار را درک کرده و به آن پاسخ دهند. دیدگاه اصلی رای دهندگان حزب محافظه کار یک سیاست خارجی و اروپایی قاطع و درعین حال عادلانه است. اما در سالهای اخیر بریتانیا همیشه به اتحادیه اروپا امتیاز داده و میزان دخالت بروکسل در اداره امور کشور افزایش یافته است."

مخالفت با نخبگان و صاحب امتیازان نظم موجود

حق نشر عکس BBC World Service

طرفداران حزب استقلال بریتانیا معتقدند که دیوید کامرون طی هشت سال اخیر که رهبری حزب محافظه کار را برعهده داشته همواره از صفت های تحقیر آمیزی مثل "نژاد پرستان شرمگین و یا فرصت طلبان منزوی" برای توصیف هواداران حزب استقلال بریتانیا استفاده کرده است.

یکی از طرفداران حزب استقلال بریتانیا در مصاحبه ای با بی بی سی گفت:" به نظر آقای کامرون اعضا و طرفداران حزب استقلال بریتانیا جزو گروههای فرودستی هستند که حتی لیاقت آن را ندارند که با نخست وزیر و سایر نخبگان دیده شوند."

به گفته او دیوید کامرون با همین برخوردهای اشرافی و توهین آمیز باعث شده که گروه زیادی از این افراد که خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند به جای حزب محافظه کار به حزب استقلال بریتانیا رای دهند.

به همین خاطر بعد از اعلام نتایج انتخابات بی توجهی سیاستمداران نخبه گرا به نظرات بخشی از مردم عادی و یا تحقیر رای دهندگان به عنوان گروههای فرودست، به یکی از موضوعات مورد بحث تبدیل شد. برخی از سیاستمداران حزب محافظه کار مثل اریک پیکلز که لهجه و نحوه گویش او با نخست وزیر و اطرافیانش متفاوت است گفت:"افرادی مثل من نماینده واقعی همان بخش از رای دهندگان هستند که به اصطلاح گروههای فرودست تلقی می شوند."

ترکیب رای دهندگان در جغرافیای جمعیتی

حق نشر عکس BBC World Service

سیاستمداران حزب استقلال بریتانیا تاکنون در موارد متعددی اعتراف کرده اند که برای آنها جلب آرای رای دهندگان در شهر لندن بسیار دشوار است چون این شهر چند فرهنگی است و بخش اعظم ساکنان آن "جوان، تحصیلکرده و با فرهنگ" هستند.

سوزان ایونس یکی از سخنگویان این حزب اخیرا در مصاحبه ای با بی بی سی گفت:" حزب استقلال بریتانیا به مرور تعداد بیشتری از افراد متعلق به این گروهبندی جمعیتی را جذب می کند ولی در شهر لندن هنوز این حالت پیش نیامده است."

در مورد به کار بردن صفت هایی نظیر "با فرهنگ و تحصیلکرده" برای اکثریت رای دهندگان لندنی بحث های زیادی مطرح شد و عده ای از این اظهار نظر ها انتقاد کرده و گفتتند که ساکنان نقاط دیگر کشور لزوما "بی فرهنگ و یا نادان" نیستند.

اما واقعیت غیرقابل انکار این است که نظرسنجی ها نشان می دهند که بخش اعظم رای دهندگان به حزب استقلال بریتانیا افراد سالخورده هستند که جمعیت آنها رو به افزایش است و بیش از هر گروه بندی جمعیتی دیگری در انتخابات شرکت می کنند.

خشم و اعتراض موقتی مردم

حق نشر عکس BBC World Service

یکی از سیاستمداران حزب کارگر در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که اعضای حزب استقلال بریتانیا "شیاطین ناجوری" هستند و دلیل اصلی موفقیت آنها بهره برداری از نارضایتی و خشم مردم در حوزه‌های انتخاباتی خارج از شهر لندن است که در آن جا هم وضعیت اقتصادی و هم کارکرد نهادهای دولتی محلی به شدت افت کرده است. به اعتقاد این سیاستمدار موفقیت حزب استقلال بریتانیا موقتی است و بعید است این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ موفقیت چندانی کسب کند.

اد میلیبند رهبر حزب کارگر بریتانیا می گوید که پیروزی انتخاباتی حزب استقلال بریتانیا انعکاسی از ضعف رهبری او نیست. او گفت:" طی چند دهه اخیر نارضایتی ها در مورد نحوه اداره کشور و اقتصاد بریتانیا انباشته شده و گروهی از مردم معتقدند که آنچه در کشور اتفاق می افتد منافع آنها را در نظر نمی گیرد." او افزود که روی آوردن بخشی از مردم به حزب استقلال بریتانیا در حقیقت ابراز نارضایتی و نشانه تمایل مردم به تغییر است.

نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا نیز گفت روی آوردن به حزب استقلال بریتانیا "نشانه قوی از احساس مخالفت رای دهندگان با فضای سیاسی و سیاستمداران کشور است."

آب و هوای نامطلوب

حق نشر عکس BBC World Service

در ماه ژانویه یکی از نمایندگان شوراهای محلی از حزب استقلال بریتانیا به خاطر اینکه گفته بود" دلیل جاری شدن سیل های شدید در بریتانیا قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان است" از مقام خود برکنار شد. اما آیا بین پیروزی انتخاباتی حزب استقلال بریتانیا و شرایط جوی و آب و هوای کشور واقعا ارتباطی وجود دارد؟

یکی از سیاستمداران حزب کارگر بریتانیا گفته است که آب و هوای بد روز رای گیری برای انتخابات محلی انگلستان باعث شد که به غیر از کسانی که در رای دادن بسیار جدی بودند سایر رای دهندگان پای صندوق رای نروند. ولی او برای توجیه تحلیل خود استدلال بیشتری ارائه نداد.

آیا دلیلش این است که مثلا هواداران حزب کارگر چتر ندارند و یا نمی دانند چگونه از چتر استفاده کنند؟

آیا هواداران حزب لیبرال دموکرات بارانی ندارند و نمی دانند چطور باید بارانی پوشید؟

اگر بارش باران معمولی در انگلستان یک چنین پیامدهای سیاسی مهمی داشته قاعدتا باید پذیرفت که پیامدهای پیروزی حزب استقلال بریتانیا در رای گیری پارلمان اروپا که از آن به عنوان زمین لرزه یاد می شود، بسیار گسترده تر از این خواهد بود.

مطالب مرتبط