شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر آغاز شد

شمارش آرا در قاهره حق نشر عکس Reuters
Image caption شمارش آرا در قاهره

با پایان سومین روز رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری مصر، روند شمارش آرا آغاز شده است.

دولت موقت مصر که از حمایت نظامیان برخوردار است، رأی گیری در این انتخابات را برای سومین روز تمدید کرده بود تا از این طریق میزان مشارکت در انتخابات را افزایش دهد.

پیش از آن روز سه شنبه، دیروز، به صورت ناگهانی روز تعطیل اعلام شده بود، اما این تصمیم نتوانسته بود تأثیر چندانی بر میزان مشارکت بگذارد.

میزان پایین مشارکت در انتخابات، مشروعیت مارشال سابق، عبدالفتاح سیسی را به خطر انداخته که انتظار می رود به راحتی در این انتخابات پیروز شود.

او فرماندهی ارتش را به عهده داشت، پس از کنار زدن محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، از سمت نظامی خود استعفا کرد تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.

اعضا و هواداران اخوان المسلمین که حامی آقای مرسی بودند از زمان برکناری او با نظامیان و دولت موقت تحت حمایت آنها درگیر هستند.

انتخابات ریاست جمهوری مصر تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود.

گزارش ها از قاهره حاکی است که تدابیر دولت موقت برای افزایش مشارکت در انتخابات چندان موفق نبوده است.

مطالب مرتبط