یک سوم بریتانیایی‌ها می‌گویند تعصب نژادی دارند

حق نشر عکس THINKSTOCK

بر اساس تحقیقات تازه، تقریبا یک‌سوم مردم بریتانیا می‌گویند تعصب نژادی دارند.

تحقیقی درباره رفتارهای اجتماعی مردم بریتانیا نشان می‌دهد میزان نژادپرستی از آغاز قرن حاضر افزایش یافته و به سطحی رسیده که ۳۰ سال پیش بود.

در این تحقیق که توسط موسسه تحقیقاتی نت‌سن انجام شده، ۳۰ درصد پاسخ‌دهندگان خود را "خیلی" تا "کمی" نژادپرست توصیف کرده‌اند.

پنی یانگ، رئیس این موسسه تحقیقاتی نتیجه نظرسنجی را "نگران کننده" توصیف کرده است.

سطح تعصب نژادی در نقاط مختلف بریتانیا یکسان نیست. در لندن میزان تعصب نژادی ۱۶ درصد است در حالی که در وست‌میدلند در غرب بریتانیا به ۳۵ درصد می‌رسد.

در این تحقیق، مردان مسن‌تر که به کارهایی با فعالیت بدنی بالا مشغول بوده‌اند، بیشتر از بقیه تعصب نژادی داشته‌اند. اما بیشترین میزان افزایش تعصب در بین مردان تحصیل کرده شاغل دیده می‌شود.

سطح تعصب نژادی با بالارفتن سن افزایش می‌یابد به طوری که میزان تعصب در افراد بین ۳۴-۱۷ سال ۲۵ درصد است، اما در افراد بیش از ۵۵ سال به ۳۶ درصد می‌رسد.

بریتانیا متعصب‌تر می‌شود

نظرسنجی درباره گرایش‌های رفتاری مردم از سال ۱۹۸۳ تا کنون، هر سال انجام شده است.

در سال ۲۰۰۱ میزان نژادپرستی ۲۵ درصد بوده است اما این تحقیق که دوهزار نفر در آن شرکت کرده‌اند، نشان دهنده افزایش آن در جامعه بریتانیا است.

به نظر می‌آید حادثه ۱۱ سپتامبر و نگرانی از افزایش مهاجرت دو دلیل احتمالی افزایش تعصب نژادی در بریتانیا باشد.

قوی‌ترین پیام این تحقیق به سیاستمدارانی است که باید درباره مهاجرت تصمیم بگیرند.

۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان که پذیرفته‌اند تعصب نژادی دارند، خواهان کاهش مهاجرت به بریتانیا هستند. اما حتی ۷۳ درصد کسانی هم که گفته‌اند تعصب نژادی ندارند، مخالف پذیرش مهاجر هستند.

آقای یانگ می‌گوید در دهه ۹۰ به دلیل شیوع افکار لیبرال میزان تعصب نژادی کاهش یافت ولی اکنون این تعصب دوباره به جامعه بریتانیا بازگشته است.

به گفته آقای یانگ، برای ساختن جامعه‌ای قوی سیاستمداران و مقام‌های محلی در بریتانیا باید این موضوع را در نظر داشته باشند و راهکاری برای آن بیابند.