جنبش 'سلفی' برای جلب توجه به مشکل زباله در تونس

حق نشر عکس BBC World Service

در تونس یک صفحه فیسبوک راه اندازی شده که هدف آن بهره برداری از تاثیر سلفی برای جلب توجه عموم به مشکل زباله در خیابان‌ها و اماکن عمومی است.

معمولا از سلفی برای نشان دادن وجهه‌ای مثبت از موضوع عکس استفاده شده ولی شهروندان تونسی از آن کاملا برعکس استفاده کرده و زشتی‌های جامعه خود را نشان می دهند.

حق نشر عکس BBC World Service

این صفحه فیسبوک که از ۱۶ مه راه اندازی شده و " سلفی سطل زباله" نام دارد تاکنون بیش از ۱۲ هزار بار لایک (پسند) شده و عده زیادی از مردم عکس‌های خود در کنار انبوه زباله در سطح شهر را برای این صفحه ارسال کرده‌اند.

شكر بسبس، روزنامه نگاری که این صفحه فیسبوک را راه انداخته است به بی بی سی گفت: "هدف من این بود که وجهه دیگری از تونس را که به آن توجه نمی شود نشان دهم."

حق نشر عکس BBC World Service

دولت تونس نیز برای تماس با مردم کشور از سلفی استفاده کرده و به خصوص آمال كربول، وزیر جهانگردی تونس در این زمینه بسیار فعال بوده است.

اما شكر بسبس می گوید تصاویری که دولت از تونس نشان می دهد یک وجهه ایده آل و تصحیح شده از واقعیت کشور است.

در این صفحه فیسبوک از مردم خواسته می شود که "چهره حقیقی کشور را به حکومت نشان دهند."

شكر بسبس می گوید:"این سلفی ها نشان دهنده واقعیت تکان دهنده کشور است و به اعتقاد من در تونس به محیط زیست توجه نمی شود."

دولت تونس وعده داده است که با مشکل زباله در سطح شهرهای کشور به طور جدی مقابله کند و حتی یک نیروی ویژه را برای این کار تشکیل دهد.