کارزار دولت در تبعید تبت برای کسب خودمختاری

حق نشر عکس s
Image caption تبت پیش از قرن بیستم، برای مدتی خودمختار بود و زیارت معابد آن هنوز هم بخش مهمی از زندگی روزانه تبتی‌های چین را تشکیل می‌دهد

دولت در تبعید تبت به منظور اعتراض به ادامه حکومت چین در تبت تلاش می‌کند یک بار دیگر توجه مردم در سراسر جهان را به کارزار خود برای کسب خودمختاری سیاسی جلب کند.

مقام های ارشد دولت در تبعید تبت خواهان خودمختاری واقعی تبت هستند نه استقلال آن از چین.

آنها می‌گویند که هدفشان مقابله با اطلاعات نادرست دولت چین در مورد این سیاست دولت در تبعید تبت است که "روش میانه" نام گرفته است.

بر اساس روش میانه که دالایی لاما، رهبر معنوی تبتیان مطرح کرده است، شهروندان تبتی از تلاش برای ایجاد تبت به عنوان کشوری مستقل دست خواهند کشید اما به تلاش برای حفظ فرهنگ بودایی‌های چین و اعتقادات معنوی خود به عنوان راهی برای دستیابی به خودمختاری ادامه می‌دهند.

دالایی لاما روش میانه را جایی می‌داند که در آن تبت "در درون چین یا درون چارچوب قانون اساسی چین، استقلال واقعی دارد."

دولت چین ضمن آنکه همواره تبت را بخشی از خاک خود تلقی کرده است، روش میانه را یک "ظاهرسازی" توصیف کرده که منجر به تهدید حاکمیت ملی این کشور می‌شود.

تبت پیش از قرن بیستم، برای مدتی خودمختار بود.

در سال ۱۹۵۶، مردم تبت علیه آنچه که فشار دولت چین بر دولت محلی خود می دانستند قیام کردند که تا سال ۱۹۵۹ و سرکوب خشونت آمیز این قیام به دست ارتش سرخ چین، ادامه داشت.

پس از سرکوب این قیام، دالایی لاما همراه با جمعی از رهبران تبتی این سرزمین را ترک کرد و در شهر داراماسالا در هند دولت در تبعید تبت را تشکیل داد.

مطالب مرتبط