٧٠ زندانی امنیتی در عراق کشته شدند

منابع امنیتی در عراق می‌گویند ٧٠ زندانی در نزدیکی شهر حله در جنوب بغداد کشته شده‌اند.

به گفته پلیس همه این ٧٠ زندانی به اقدامات "تروریستی" متهم بودند و ماموران قصد داشتند آنها را به دلایل امنیتی به بخش‌های جنوبی‌تر عراق منتقل کنند که کاروانشان مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت.

هویت مهاجمان هنوز مشخص نیست. به گفته پلیس زندانیان در تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و مهاجمان کشته شده‌اند. همچنین چندین مامور پلیس زخمی شده و ۶ نفر از مهاجمان هم کشته شدند.