تاجیکستان: به دختران آشپزی یاد بدهید تا از طلاق کم شود

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption مقامات شمال تاجیکستان می گویند که به دختران باید خانه داری یاد داد تا از میزان طلاق کم شود

دبیرستان‌های شمال تاجیکستان به دختران دانش آموز خانه داری یاد می دهند تا از میزان طلاق در این کشور کاسته شود.

به دستور عبدالرحمان قادری، استاندار سغد، در ۵۳۰ دبیرستان از مجموع ۹۱۲ دبیرستان در این استان، تنور برای پختن نان کار گذاشته شده است و ۸۴۰ دبیرستان هم برای پختن غذاهای ملی نظیر آش پلو، اجاق دارند.

دبیرستان ها هم چنین ۳۰۰ داربست برای بافتن فرش های سنتی و دیواری تاجیکستان دریافت کرده‌اند و آموزگارانی برای یاد دادن فرش بافی به استخدام در آمده‌اند.

مظفر یونسف،منشی مطبوعاتی آقای قدیری، به سایت فرغانه گفته است که هدف از این کار "جلوگیری از فروپاشی خانواده های جوان است" و یکی از دلایل افزایش میران طلاق در این منطقه را این طور توصیف می کند:" تازه عروس ها نه یک دکمه می توانند بدوزند و نه بلدند غذا بپزند."

در این سایت نوشته شده است که آمار رسمی در تاجیکستان حاکی از افزایش میزان طلاق در سال های اخیر است و از سال ۲۰۱۲ ثبت ازدواج رو به کاهش گذاشته است.

بعضی از آموزگاران و پزشکان با وجود حمایت از این اقدام با تمرکز به روی آموزش خانه داری چندان موافق نیستند به ویژه این که تلویحا گناه طلاق به گردن زن انداخته می شود.

دکتر فراغت صدرالدینوا کان بادام، از بیمارستان مرکزی سغد می گوید که مسئله اصلی، آموزش در تمام زمینه هاست و می افزاید:" تجربه نشان می دهد که خانواده ها وقتی از هم پاشیده می شوند که یکی از زوجین بی سواد است و یا سواد کافی ندارد."

فیض الله فیضی یف،مدیر یکی از دبیرستان های تاجیکستان می گوید که طلاق ربطی به نان پزی ندارد بلکه مسئله مالی موجب آن می شود و می افزاید" ما به مشاغل بیشتر با حقوق کافی نیاز داریم تا جلوی طلاق گرفته شود."

مطالب مرتبط