فرانسه از سفر مظنونان شرکت در جنگ جلوگیری می‌کند

جنگدگان داعش
Image caption کشورهای اروپایی از پیوستن شهروندان خود به صفوف اسلامگرایان در خاورمیانه نگرانند

فرانسه در حال اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از پیوستن شهروندان خود به شبه‌نظامیان اسلام‌گرا در عراق و سوریه است.

یک قانون جدید که به تایید کابینه فرانسه رسیده به مقامات آن کشور اجازه می‌دهد که از سفر افرادی که ظن آن می رود با گروه‌های تندرو در ارتباط باشند، جلوگیری کنند.

فرانسه می‌گوید هر روز دو تا سه مسلمان جوان این کشور را ترک و به ترکیه پرواز می‌کنند تا بعد از گذر از مرز به مسلمانان جهادی بپیوندند.

نگرانی ها در فرانسه و کشورهای دیگر در حال افزایش است که این افراد بعد از بازگشت از مبارزه در خاورمیانه در اروپا هم دست به حملاتی بزنند.

سازمان‌های امنیتی بریتانیا برآورد می‌کنند که پانصد بریتانیایی برای جنگ به سوریه رفته‌اند.

اخیرا یک مرد بریتانیایی که گفته در سوریه می‎جنگد، اعلام کرد تا زمانی که پرچم اسلام بر فراز کاخ باکینگهام به اهتزاز در نیاید به بریتانیا باز نخواهد گشت.

مطالب مرتبط