پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به لحظه های ماندگار جام جهانی بیستم

این ویدئو نگاهی می‌کند به لحظه های ماندگار جام جهانی بیستم که در برزیل برگزار شد، و با قهرمانی آلمان به پایان رسید.