دولت هلند مسئول قتل عام بیش از ٣٠٠ مسلمان بوسنیایی شناخته شد

حق نشر عکس Reuters

دادگاهی در هلند حکم داده است که مسئولیت حقوقی قتل بیش از ٣٠٠ مرد و کودک مسلمان بوسنیایی در شهر سربرنینسا به دست صربها در سال ١٩٩۵ بر عهده دولت هلند است.

این افراد بخشی از ۵٠٠٠ نفر مسلمان بوسنیایی بودند که در ماه ژوئیه به سربازان حافظ صلح هلندی پناه آورده بودند.

دادگاه، دولت هلند را در رابطه با کشتار بیش از ٧٠٠٠ نفر مسلمان دیگر که در اطراف پایگاه نظامی سربازان هلندی در سربرنیتسا پناه گرفته بودند مسئول ندانست.

این سربازان بخشی از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در بوسنی بودند.

قتل عام سربرنیتسا بزرگترین جنایت در قاره اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم محسوب می شود.

دادگاه هلندی در لاهه، پایتخت اداری آن کشور، گفت که نیروی حافظ صلح هلندی برای حمایت و حفاظت از مسلمانان بوسنیایی اقدام نکرد، در حالی که باید می دانست که خطر نسل کشی مسلمانان وجود دارد.

سربازان هلندی این افراد را به صربها تحویل دادند. به گفته دادگاه، ارتش باید می دانست که آنها در صورت تحویل داده شدن به صربها کشته خواهند شد.

دادگاه، دولت هلند را به پرداخت خسارت به خانواده های این قربانیان محکوم کرده است.

اما دولت هلند مسئول قتل بیش از ٧٠٠٠ مسلمان دیگر شناخته نشده است چون آنها به داخل مقر سربازان هلندی پناه نیاوردند، بلکه برای فرار از صربها، به مناطق جنگلی اطراف آن فرار کردند.

در طول مدت جنگ داخلی در بوسنی در سالهای ١۹٩۵-١٩٩٢، با گسترش عملیات نظامی پاکسازی قومی مسلمانان توسط صربها، بسیاری از مسلمانان بوسنی به شهر سربرنیتسا پناه آوردند که در سال ١٩٩٣ توسط سازمان ملل "محل امن" اعلام شده بود.

این شهر پس از دو سال محاصره، در سال ١٩٩۵ به دست صربها افتاد و واحدهای ارتشی هلند که به عنوان بخشی از حافظان صلح سازمان ملل متحد در شهر مستقر بودند، مسلمانان را به ارتش صربها تحویل دادند.

حدود ٨٠٠٠ مرد و پسر مسلمان بوسنیایی به دست صربها قتل عام شدند و در گورهای دسته جمعی در حاشیه شهر دفن شدند.

مطالب مرتبط