پلیس بریتانیا: کودکان تصاویر برهنه از خود برای دیگران ارسال نکنند

حق نشر عکس a
Image caption نزدیک به دو سوم کودکان ١٥ تا ١٢ سال در بریتانیا گوشی تلفن همراه هوشمند دارند

پلیس بریتانیا گفته است کودکانی که تصاویر برهنه از خود یا دیگران را از طریق گوشی تلفن همراه خود برای دیگران ارسال می کنند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

با این که داشتن رابطه جنسی در بریتانیا از سن ١٦ سالگی آزاد است، ارسال تصاویر برهنه توسط افراد کمتر از ١٨ سال غیر قانونی تلقی می شود.

اخیرا یک دختر و یک پسر در ناتینگهام، در مرکز انگلستان، در پی گرفتن یک تصویر نیم برهنه و ارسال آن به افراد دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند.

به گفته پلیس، کودکی که در دادگاه محکوم شود برای مدت حد اقل دو سال در فهرست بزهکاران جنسی ثبت خواهد شد.

با این حال پلیس گفته است که هدف آنها تبدیل کودکان به مجرم نیست و ترجیح پلیس به جای بازداشت کودکان، ارائه کمک و حمایت‌های قانونی از آنها است.

پلیس ناتینگهام در روزهای پایانی سال تحصیلی نامه هشدارآمیزی در این خصوص به تمامی مدارس منطقه فرستاده است.

'پدیده ای گسترده'

یکی از فرماندهان پلیس در این نامه از تعداد بالای شکایت‌های روزانه از ارسال تصاویر برهنه اظهار نگرانی کرده است.

او گفته است نوجوانان تصاویر برهنه را از طریق تلفن‌های همراه و همچنین شبکه های اجتماعی در اینترنت برای همدیگر ارسال می کنند.

یک سازمان خیریه کودکان گفته است که در یک نظرسنجی از افراد ١٣ تا ١٨ ساله، شصت درصد آنها گفته اند که تقاضاهایی برای ارسال تصاویر برهنه از خود دریافت کرده اند.

چهل در صد این نوجوانان گفته اند که چنین تصویری از خود گرفته اند و ٢٥ درصد گفتند که این تصاویر را برای شخصی دیگر ارسال کرده اند.

بیش از نیمی از این نوجوانان گفتند بیشتر تصاویر برهنه‌ای که دریافت کرده اند، از یک دوست بوده، اما یک سوم آنها این تصاویر را از افراد غریبه دریافت کرده اند.