ارسال کمک 'غیررسمی ' سازمان ملل به سوریه

کمک سازمان ملل در سوریه حق نشر عکس AFP
Image caption سازمان ملل می گوید حدود نیمی از مردم سوریه نیازمند کمک هستند

سازمان ملل متحد اولین محموله کمک های خود که بدون تایید دولت دمشق انجام می شود را به سوریه فرستاده است.

این کمک یک هفته بعد از آنکه سازمان ملل قطعنامه ای را برای ارسال کمک به این کشور بدون تایید دولت سوریه تصویب کرد ارسال می شود.

به گفته مقام های سازمان ملل کاروانی شامل نه کامیون حامل آذوقه و تدارکات بهداشت شهری روز پنجشنبه از طریق مرز ترکیه وارد سوریه شد.

سازمان ملل می گوید که با گذشت بیش از سه سال از جنگ داخلی نزدیک به ۱۱ میلیون سوری نیازمند کمک هستند.

در این نبردها بیش از ۱۵۰ هزار نفر در سوریه کشته شده اند و بیش از نه میلیون نفر از خانه هایشان رانده شده اند.

مانع رسیدن کمک

به گفته سازمان ملل کامیون ها از باب السلام در شمال سوریه وارد این کشور شدند.

مقام ها گفتند که رسیدن کمک ها به شهرهای مورد نظر مدتی وقت می برد.

تاکنون تقریبا ۹۰ درصد کمک های سازمان ملل به بخش هایی از سوریه که هنوز تحت کنترل دولت بشار اسد است می رفت.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم دولت و هم مخالفان را به جلوگیری از رسیدن کمک ها "به عنوان یک تاکتیک جنگی" متهم کرده است.

او به شورای امنیت گفت که هر دو طرف اخیرا به تخریب تاسیسات زیربنایی مثل آبرسانی و برق رسانی شدت داده اند.

آقای بان گفت: "این شرایط وضعیت ناگوار آبرسانی، سیستم فاضلاب و شرایط بهداشتی در نواحی جنگی را بدتر می کند و خطر شیوع بیمارهای ناقل در آب را افزایش می دهد."

هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه ای را برای تحویل کمک ها از طریق چهار نقطه مرزی بدون تایید دولت سوریه تصویب کرد. اینها شامل دو محموله کمک از ترکیه، یکی از اردن و دیگری از عراق است.

سوریه اخطار داده که کاروان های امدادرسانی سازمان ملل را تعرضی علیه حاکمیت ملی خود می داند.

مطالب مرتبط