سازمان ملل: سودان جنوبی گرفتار بحران غذا است

حق نشر عکس AP

شورای امنیت سازمان ملل گفته است که بحران غذا در سودان جنوبی حادترین بحران غذایی در جهان است و خواستار اقدام فوری برای مقابله با گرسنگی در آن کشور شده است.

شورای امنیت از دولتهایی که خود را به پرداخت ٦١٨ میلیون دلار کمکهای غذایی به سودان جنوبی متعهد کرده بودند خواسته است اینک به تعهدات خود عمل کنند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، گفته است بحران غذا می تواند بر چهار میلیون نفر، یعنی یک سوم جمعیت سودان جنوبی، تاثیر بگذارد.

یونیسف گفته است که در صورت عدم افزایش کمکهای خارجی، ممکن است ٥٠ هزار کودک در اثر گرسنگی جان خود را از دست بدهند.

از زمان آغاز درگیریهای داخلی میان جناحهای مختلف حکومت سودان جنوبی در دسامبر گذشته، بیش از یک میلیون نفر ناچار به ترک خانه های خود شده اند.

ریشه درگیریهای آن کشور اختلاف نظر سالوا کییر، رئیس جمهور، با رییک ماچار، معاون او بوده است که به خشونت و کشتارهای قومی انجامید.

چندین ماه درگیری دو طرف سبب شده که کشاورزان نتوانند محصولات خود را بکارند و یا درو کنند و در نتیجه کل کشور با کمبود غذا روبرو است.

آغار فصل بارانی هم بر مشکلات موجود افزوده و سبب شده که کشاورزان آواره شده سودان جنوبی نتوانند برای فصل درو بعدی محصول بکارند.

سودان جنوبی که در سال ٢٠١١ از سودان استقلال یافت، توسط یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی موسوم به صندوق صلح در صدر فهرست کشورهای در معرض آسیب قرار گرفته است.

مطالب مرتبط