زرافه‌ای با پل تصادف کرد و مرد

حق نشر عکس non

یک نهاد مدافع حقوق حیوانات در آفریقای جنوبی در حال بررسی مرگ زرافه‌ای است که سوار برکامیونی در بزرگراه در حال انتقال به مزرعه بود.

شاهدان عینی می‌گویند که یکی از دو زرافه سوار کامیون سرش به پل بزرگراه در ژوهانسبورگ برخورد کرد.

کامیون بعد از این اتفاق چندین ساعت برای تعمیر متوقف شد.

هر دو زرافه به یک دامپزشکی منتقل شدند. اما سازمان ملی حفاظت از حیوانات در برابر خشونت گفته یکی از زرافه ها بعد از رسیدن به بیمارستان مرده است.

این حادثه در توئیتر سروصدای زیادی به راه انداخته است.

تینوس بوثا توئیت کرده که پشت کامیون در حال رانندگی بود که یکی از زرافه ها سرش به پل اصابت کرد.

او دوباره توئیت کرد "یک عالمه خون"

ریکی آلن رئیس سازمان ملی حفاظت از حیوانات در برابر خشونت تایید کرده که زرافه براثر ضربه شدید به سرش مرده است ولی گفته برای بررسی علت دقیق‌تر مرگ، زرافه کالبد شکافی خواهد شد.

این حیوانات در حال انتقال به مزرعه‌ای بودند که در صد و شصت کیلومتری بیرون ژوهانسبورگ قرار دارد.