پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عنکبوت 'غول‌پیکر' روی صحنه بی‌بی‌سی

یک عنکبوت در میانه یکی از برنامه‌های خبری زنده بی‌بی‌سی اسکاتلند وارد صحنه شد تا یک حشره را بگیرد.

این حشره در زاویه دید دوربین بی‌بی‌سی گرفتار شده بود و وقتی مجری برنامه، خواندن یکی از خبرها را شروع کرد، عنکبوت به سراغ حشره رفت، آن را گرفت و از صحنه خارج شد.