پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کانال پاناما، از عجایب دنیای مدرن

صد سال پیش در ماه جاری میلادی نخستین کشتی از کانال پاناما عبور کرد؛ کانالی که اقیانوس اطلس و آرام را به هم پیوند می دهد.

ساخت کانال پاناما پروژه بسیار عظیمی بود که در شرایط بسیار سختی انجام شد، ولی با تکمیل آن، تجارت در جهان متحول شد.

در این ویدیو داستان ساخت این کانال را که یکی از عجایب هفتگانه جهان مدرن به شمار می آید، مرور می کنم.

تهیه کننده ویدیوی اصلی: چارلی نیولند