پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیل ناگهانی، بیمارستانی در آمریکا را فراگرفت

دوربین‌های امنیتی یک بیمارستان در شهر کارنی آمریکا، لحظه وقوع یک سیل ناگهانی را ثبت کرده‌اند.

در روزهای گذشته و در پی بارش شدید باران، در بخش‌هایی از آمریکا سیل جاری شده است. شدت بارندگی به گونه‌ای بوده که در مواردی، جریان آب به طور غیرمنتظره تغییر کرده و باعث سیل‌های ناگهانی شده است.

شهر کارنی در ایالت نبراسکا از جمله مناطق سیل‌زده است.

به نقل از مقامات بیمارستان گزارش شده است که در جریان این سیل، به بیماران، کارکنان یا پزشکان این مرکز درمانی آسیبی نرسیده است.