پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بچه زرافه‌ای که بازار باغ‌وحش را داغ کرد

یک زرافه نر ۱۶روزه به سوژه داغ باغ‌وحش سن‌دیه‌گو تبدیل شده است. این بچه زرافه که گووآن نام دارد، به همراه مادرش روز جمعه، ۱۵ اوت، به بقیه زرافه‌های این پارک وحش پیوستند.

گووآن دومین بچه زرافه‌ای است که در سه هفته اخیر در باغ‌وحش سن‌دیه‌گو به دنیا آمده است و این روزها بازدیدکننده‌های بسیاری برای دیدن بچه زرافه‌ها به این باغ‌وحش می‌روند.

کارکنان باغ‌وحش مادر او را برای وضع حمل به محدوده‌ای حفاظت‌شده برده بودند و وقتی مطمئن شدند که هر دو به اندازه کافی برای ورود به محیط بزرگ حیات‌وحش قوی شده‌اند، مسیر دنیای جدید را به آنها نشان دادند.

وقتی درهای محل نگهداری این بچه زرافه باز شد، او ابتدا نمی‌دانست چکار کند، ولی خیلی زود خودش را با طبیعت وفق داد.

در دنیای جدید، او با کام‌مائو، برادر ناتنی‌اش که الان سه هفته دارد هم آشنا شد. کام‌مائو یک هفته پیش با حیات‌وحش آشنا شد.