پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرش گل بروکسل برای ۵۰ سال مهاجرت ترک‌ها

هر سال در میدان اصلی بروکسل فرشی از گل پهن می‌شود. طرح این فرش هر سال با سال‌های قبل فرق دارد و متناسب با موضوعی است که از قبل تعیین شده است.

موضوع امسال "۵۰ سال مهاجرت ترک‌ها" بود و به همین دلیل، فرش گل امسال با الهام از طرح‌های گلیم ترکیه طراحی شد.

حدود ۱۲۰ نفر داوطلب شدند تا این فرش گل را روی زمین پهن کنند و بیش از ۶۰۰ هزار گل بگونیا برای درست کردنش به کار رفت.