پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع پلیس آمریکا از شیوه برخورد با ناآرامی های میسوری

پلیس شهر فرگوسن آمریکا از بازداشت ده‌ها نفر در شب گذشته خبر داده و گفته به ماموران پلیس تیراندازی شده است. ران جانسون، مسئول عملیات ضد شورش در این شهر گفته عده ای با هدف به خشونت کشاندن تظاهرات اعتراضی مردم، به صف تظاهرکنندگان نفوذ کرده‌اند. آقای جانسون گفته بعضی از بازداشت شدگان از ساکنان محلی نبودند بلکه از نقاط دوردستی مانند نیویورک و کالیفرنیا برای دامن زدن به آشوب به این شهر آمده بودند.

کامبیز فتاحی گزارش می دهد.