برادر یک مقام ارشد امنیتی تاجیکستان از زندان آزاد شد

دادگاه حق نشر عکس BBC World Service
Image caption دادگاه فریدون عمر اف را به خاطر "رفتار نمونه اش" قبل از مهلت از زندان آزاد کرده است

فریدون عمر اف، ملقب به 'پانترا'، قبل از مهلت از زندان آزاد شده است.

آقای عمر اف که در گذشته ریاست بخش مبارزه با مواد مخدر در اداره پلیس ناحیه فرخار را بر عهده داشت، برادر منصور عمر اف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان است.

فریدون عمر اف در پایان سال ۲۰۱۱ به اتهام همدستی در قاچاق مواد مخدر بازداشت و در ماه اوت سال ۲۰۱۲ برای هفت سال روانه زندان شده بود.

به گفته پروین علیزاده، سخنگوی اداره امور زندانهای تاجیکستان، سال گذشته طبق قانون عفو مهلت جزای آقای عمر اف دو برابر کم شد و هم اکنون دادگاه برای "رفتار نمونه اش" او را قبل از مهلت از زندان آزاد کرده است.

هم اکنون فریدون عمر اف حق از محل زیست بیرون شدن را ندارد و هر ماه باید در اداره پلیس ثبت نام شود.

بازداشت و مجازات فریدون عمر اف، ملقب به "پانترا" سال ۲۰۱۲ در جامعه تاجیکستان واکنشهای زیادی را به دنبال داشت. برای بار نخست یک مقام پلیس محلی و از پیوندان مقامات ارشد امنیتی به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر بازداشت و زندانی شده بود.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای عمر اف همراه به چند تن دیگر از مقامات پلیس به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت و زندانی شده بود

آن زمان، همراه با آقای عمر اف رستم هییت اف، ملقب به "هامر"، نیز بازداشت و برای ۲۴ سال روانه زندان شده بود. همچنین ظفر میرزایف، طاهر شیراف و چند نفر دیگر از مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت و مجازات شده بودند.

به گفته مقامات، به هنگام بازداشتT از این افراد ۴۲ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شده بود. در همین حال، از آزادی اعضای دیگر این گروه تا حال گزارشی نشده است.

منتقدان می‌گویند که فریدون عمر اف به دلیل ارتباط خویشاوندیش با یک مقام ارشد امنیتی تاجیکستان به جزای "سبکتری" محکوم شده بود و توانست به همین شیوه قبل از مهلت از زندان آزاد شود.

بازداشت و مجازات آقای عمر اف در موقعیت و مقام برادرش منصور عمر اف هیچ تأثیری نگذاشته و او به اجرای وظایف خود در سمت معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی ادامه‌ داد.

این در حالیست که در گذشته برخی از مقامات تاجیکستان به خاطر دست داشتن پیوندانشان در ارتکاب جرایمی مشابه تنبیه شده‌اند.

از سوی دیگر، طی چند سال اخیر دست داشتن مقامات انتظامی در قاچاق مواد مخدر به موضوع داغی در جامعه تبدیل شده است.

دولت تاجیکستان تلاش می‌کند که با بازداشت و مجازات مقامات انتظامی که در این گونه جرایم دست دارند، سر و صداها در باره همدستی منصب داران در قاچاق مواد مخدر را کاهش دهد.