دخالت پلیس سوار سوئد در راهپیمایی راستگراها چند زخمی به جا گذاشت

حق نشر عکس Getty
Image caption تعدادی از حاضران زیر سم اسب‌های پلیس سوار گرفتار شدند

پلیس شهر مالمو در سوئد تأیید کرده است در جریان ورود مأموران پلیس سوار به تجمع راستگرایان که به منظور جلوگیری از درگیری دو گروه رقیب صورت گرفته بود، چندین نفر زیر سم اسب‌ها مجروح شدند که جراحت دست کم یکی از آنها جدی است.

سخنگوی پلیس گفته است که مأموران در تعقیب افرادی بودند که با پرتاب سنگ دست به خشونت زده بودند.

پلیس ۹ نفر را هم بازداشت کرده است.

تجمع متعلق به هواداران راستگرای "حزب سوئدی‌ها" بود و گفته می شود حدود ۱۰۰۰ نفر در آن شرکت داشتند، اما حضور همزمان گروه رقیبی که هواداران این حزب را "نئونازی" می دانند، باعث بروز درگیری شد.

"حزب سوئدی ها" در انتخابات سراسری که قرار است روز ۱۴ سپتامبر برگزار شود شرکت می کند، اما تعداد هوادارانش به حدی نیست که بتواند تأثیر چندانی در انتخابات بگذارد.

اما حزب میانه روتر ضد مهاجرت دموکرات های سوئد در نظر سنجی ها موفق شده حمایت حدود ۱۰ درصد از رأی دهندگان را به دست آورد.