کشف جسد هجده مهاجر در دریای مدیترانه

نیروی دریایی ایتالیا جسد هجده مهاجر را کشف کرده است که بر روی یک قایق بادی در دریای مدیترانه شناور بود.

پیشتر ۷۳ مهاجر دیگر از قایقی در جنوب جزیره لامپدوسا نجات داده شده بودند.

از روز جمعه ۲۲ آگوست، نیروهای امداد ایتالیا بیش از ۳۵۰۰ مهاجر را از آب های بین جزیره سیسیل و ساحل تونس و لیبی نجات داده اند.

روز شنبه قایقی حامل ۱۷۰ پناهجو در نزدیکی ساحل لیبی غرق شد.

تصور می شود که بیشتر سرنشینان قایق، کشته شده باشند.

از ابتدای سال جاری، بیش از صد هزار پناهجو که عمدتا از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه هستند، راهی سفر دریایی پرخطر و عبور از آب های مدیترانه شده اند.

مقصد اصلی این پناهجویان برای ورود به اروپا، جزیره لامپدوسا واقع در جنوب ایتالیا است.