پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'سرنیزه' ناتو به بحران اوکراین و دولت اسلامی نشانه می‌رود؟

حق نشر عکس

دولت اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه با پادرمیانی روسیه بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند.

پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین، گفت که اکنون وقت گفتگوی سیاسی است.

این در حالی است که جدایی‌خواهان، همچنان بر طرح جدایی شرق اوکراین از این کشور پافشاری دارند.

آیا این آتش‌بس، به ۵ ماه درگیری‌های خونین و ویرانگر در اوکراین پایان خواهد داد؟

در چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در یک سلسله گزارش و تحلیل به بررسی این موضوع پرداختیم.