بدون اسکاتلند بر سر بریتانیا چه می‌آید؟

حق نشر عکس BBC World Service

اگر اسکاتلندی‌ها در همه‌پرسی هجدهم سپتامبر به استقلال از بریتانیا رای بدهد، این رویداد برای بقیه بریتانیا چه معنایی دارد؟

زمین

اگر چه نتیجه همه پرسی تنها متکی بر تصمیم شهروندان اسکاتلند است، رای "آری" تحولاتی برای کل بریتانیا به دنبال دارد که مهمترین آن تغییر مساحت این کشور است.

حق نشر عکس BBC World Service

بدون اسکاتلند، جایگاه بریتانیا از لحاظ تراکم جمعیت از چهل و پنجمین به بیست و نهمین کشور جهان صعود می کند.

در نتیجه این تحولات، دست کم به لحاظ آماری، کشوری که هم اکنون پرجمعیت است، یک باره شلوغ تر نیز می شود.

حق نشر عکس BBC World Service

اقتصاد

حق نشر عکس BBC World Service

اسکاتلند از طریق تولید کالا و خدمات، حدود ۱۰۶٫۳ میلیارد پوند از "ارزش ناخالص افزوده" بریتانیا را تأمین می‌کند. ارزش ناخالص افزوده یا (GVA)، شاخص کلیدی است که سازمان ملی آمار بریتانیا (او ان اس) بر اساس آن تولیدات اقتصادی منطقه ای را ثبت می کند.

بر اساس ارقام او ان اس، ارزش ناخالص افزوده بریتانیا در سال ۲۰۱۲ حدود ۱,۳۸۳ میلیارد پوند بود.

حق نشر عکس BBC World Service

در نتیجه جدایی اسکاتلند - و شهروندانش - از بریتانیا، سرانه تولید ناخالص داخلی با افزایش ناچیزی در حدود ۱۷۷ پوند همراه خواهد بود.

"ارزش ناخالص افزوده" - ارزش کالا و خدماتی که در یک منطقه، صنعت یا بخش اقتصادی تولید می شود

در همین حال صادرات کالاهای اسکاتلندی ۷٫۱ درصد کل صادرات بریتانیا را تشکیل می دهد.

سیاست

حق نشر عکس BBC World Service

در صورت رای "آری" در همه پرسی ماه سپتامبر، اسکاتلند پنجاه و نه کرسی خود در وست مینیستر را از دست می دهد. چنین امری تاثیر به سزایی بر دولت های آینده خواهد داشت.

پارلمان متوازن

مدل سازی نتایج انتخابات سال ۲۰۱۰ در وست مینیستر نشان می دهد که بدون ۵۹ کرسی اسکاتلند، دیوید کامرون می توانست اکثریت نسبتا کم اما کارامدی را برای خود رقم بزند. به این ترتیب حزب کارگر ۴۱ کرسی را از دست می‌داد و از تعداد کرسی های لیبرال دموکرات ها نیز یازده تا کاسته می شد.

اگر در سال ۲۰۱۰ چنین بود مجلس عوام چنین ترکیبی پیدا می کرد.

حق نشر عکس BBC World Service

امید به زندگی

نرخ امید به زندگی در اسکاتلند به دلایلی از جمله مشکلات اجتماعی و موارد فقر شدید از دیگر بخش های بریتانیا پایین‌تر است.

براساس آمار کنونی بریتانیا به طور متوسط مردان ۷۸٫۷ سال و زنان ۸۲٫۶ سال عمر می کنند.

در صورت استقلال اسکاتلند، امید به زندگی مرد ها ۰٫۴ سال (۴٫۸ ماه) و زن ها ۰٫۳ سال (۳٫۶ ماه) افزایش می یابد.

حق نشر عکس BBC World Service

در اتحادیه اروپا، امید به زندگی مردها در سوئد با ۷۹٫۹ سال و زن ها در اسپانیا با۸۵٫۱ سال، از دیگر کشور ها بیشتر است.

با این وجود، آمار سال های اخیر نشان می دهد که اوضاع در اسکاتلند رو به بهبود است.