پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به همه‌پرسی‌های استقلال در دنیا

مردم اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر در رفراندومی شرکت می کنند که آینده بریتانیا را مشخص خواهد کرد. در این ویدیوی کوتاه نگاهی به همه پرسی های استقلال در جهان انداخته ایم. تهیه ویدیوی اولیه از ریان جان-هنکینسون از سرویس جهانی بی بی سی. عکس ها از آژانس عکس گتی.