زندانی بلژیکی اجازه خودکشی یافت

حق نشر عکس Science Photo Library

در پی حکم دادگاه یک مرد بلژیکی که به خاطر تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شده اجازه یافته است با کمک پزشکان به زندگی خود پایان دهد.

فرانک ون دن بلیکن که اکنون ۵۰ سال دارد می گوید قادر به کنترل هوس های شدید و خشن جنسی اش نیست و هرگز آزاد نخواهد شد.

تصمیم دادگاه پس از سه سال نبرد قانونی از سوی این زندانی که در دهه ۱۹۸۰ محکوم شناخته شد گرفته می شود.

این اولین حکم در ارتباط با سرنوشت یک زندانی از سال ۲۰۰۲ است که بلژیک خودکشی یاری شده را قانونی کرد.

وکیل ون دن بلیکن به خبرنگاران گفت که او به زودی به یک بیمارستان منتقل خواهد شد تا رویه پزشکی کمک به خودکشی اجرا شود.

اما او گفت نمی داند این کار دقیقا چه زمانی و کجا انجام خواهد شد.

آقای بلیکن ابتدا در سال ۲۰۱۱ با ذکر "رنج جانکاه روانی" درخواست کرده بود پزشکان به خودکشی او کمک کنند اما کمیسیون ویژه مرگ یاری شده در بلژیک خواهان بررسی راه های درمان این زندانی پیش از توسل به چنین راهی بود.

دادگاه حقوق بشر اروپا چندین بار از بلژیک به خاطر ناکامی در درمان مناسب بیماران مبتلا به مشکلات روانی انتقاد کرده است.

پیرس شوفیلد خبرنگار بی بی سی در بروکسل می گوید شمار موارد خودکشی یاری شده از سال ۲۰۰۲ در بلژیک به تدریج در حال افزایش بوده است و اکنون اکثر این خودکشی ها غیرجنجالی است و شامل افراد پیر یا کسانی می شود که به بیماری های مهلک مبتلا هستند. اما گاه در مواردی این خودکشی ها با اعتراضاتی روبرو شده است.

از جمله در ژانویه ۲۰۱۳ رسانه های بلژیکی مرگ مارک و ادی وربسم، دوقلوهای ۴۵ ساله ناشنوایی که می دانستند به دلیل اختلال ژنتیکی نابینا خواهند شد، را گزارش دادند.

در یک مورد دیگر نیتن ورهلست اکتبر گذشته با کمک پزشکان خودکشی کرد. او یک تراجنسیتی بود و پس از چند عمل ناموفق تغییر جنسیت خواستار کمک برای خودکشی شد.

به گفته خبرنگار ما الس ون هوف سناتور بلژیکی این موارد را نگران کننده می داند.

او اوایل سال جاری علیه قانونی در سنا رای داد که محدودیت سنی در خودکشی یاری شده را حذف می کرد. آن طرح تصویب شد اما او موفق شد قانون را تغییر دهد تا فقط شامل حال کودکانی شود که دچار بیماری های مهلک بودند.

هواداران مرگ یاری شده آن را "نشانه ای از نهایت انساندوستی" می دانند.

منتقدان اما می گویند که نحوه تعبیر قانون می تواند لغزنده باشد.

مطالب مرتبط